5716
1
معرفي سامانه تلفني 111

معرفي سامانه تلفني 111

يكي ازمجاري شبكه يكپارچه ارتباط مردم با دولت (سامد) در سراسر كشور، سامانه تلفني 111 مي باشد كه همه آحاد ملت سربلند ايران، در هر جاي ميهن اسلامي عزيزمان مي توانند ايده ها، پيشنهادات، انتقادات، شكايات و درخواست هاي خود از دولت را با آن مطرح كنند. در واقع هدف از راه اندازي اين سامانه، تمهيد شرايط لازم براي برقراري ارتباطات موثر و كارآمد و نيز پاسخگويي سريع و صحيح به مسائل و مشكلات مردم در رابطه با دستگاه هاي اجرايي است.

مشاوران مطمئن مردم در111

اپراتورهاي پاسخگوي مردم در سامانه تلفني 111 با فراگرفتن آموزش هاي تخصصي گوناگون، در حيطه هاي مختلف ارتباطي و محتوايي و نيز اشراف كامل به شرح وظايف و عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور، مشاوراني مطمئن براي راهنمايي مردم در جهت پيگيري مطالب مورد نظر خود هستند.

قابليت هاي سامانه 111

سامانه تلفني 111 درآن واحد از دو قابليت برقراري "ارتباط زنده"on line(آن لاين) و"غير زنده"off line(آف لاين) برخوردار است. به اين معني كه در ساعات اداري، تماس گيرندگان به انتخاب خود، مي توانند با كارشناسان سامانه به گفتگوي زنده بپردازند و ضمن بهره مندي از جنبه مشورتي سامانه، با طرح نكات مورد نظر خود و دريافت "كد پيگيري"، امكان دنبال كردن موضوع مورد نظر را نيز بيابند.

اما در روش off line" آف لاين"، هم در ساعات اداري و هم در ساعات غير اداري، تماس گيرندگان مي توانند از طريق ضبط مكالمه، مطالب مورد نظر خود را مطرح كنند تا در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد.

الزامي بودن ارائه كد ملي

به منظور نظم دهي به انبوه تماس هاي تلفني با سامانه تلفني 111 تماس گيرندگان ملزم به بيان كد ملي( پس از آنكه صداي ضبط شده سامانه آن را از تماس گيرنده درخواست كرد) مي باشند.

توجه: بعضي از تماس گيرندگان، پس از آنكه صداي ضبط شده سامانه از آنها درخواست بيان كد ملي را مي كند، اقدام به گرفتن شماره ملي خود بوسيله صفحه شماره گير تلفن مي كنند كه اين كار، به ثبت كد ملي ايشان منجر نمي شود و كد ملي، پس از درخواست صداي ضبط شده سامانه، صرفا بايد بوسيله تماس گيرنده، خوانده شود تا روي نوار تلفني ضبط گردد.

پيگيري موارد مطرح شده

تماس گيرندگاني كه مايل به پيگيري مطالب مورد نظر خود هستند، پس از بيان موضوع با كارشناس سامانه، كد پيگيري دريافت كرده و به تناسب موضوع مطروحه، مدتي بعد، ضمن تماس با 111 و ارائه كد پيگيري، پاسخ دستگاه مربوطه به مشكل خود را دريافت خواهند كرد.


نكات كليدي براي تماس با سامانه111

-در هر نقطه از ايران بدون نياز به گرفتن پيش شماره به خط ارتباطي 111 وصل مي شويد.

-قبل طرح هر موضوعي با سامانه ارتباط مردم و دولت، داشتن كد ملي الزامي است.

-در صورتي كه متقاضي، اطلاعات شخصي خود را در اختيار قرار ندهد، نمي تواند تقاضايش را از سيستم پيگيري نموده و از روند رسيدگي آن مطلع شود.

-از تماسهاي مكرر با سيستم براي بيان يك تقاضا اجتناب كنيد؛ زيرا سوابق تماس شما در سيستم موجود است و در صورت تكراري بودن ثبت نمي شود.

-از تكرار هر موضوع مورد نظر در ساير قالب ها مانند نامه، پيامك و ...و يا از طريق ساير اعضاي خانواده اجتناب نماييد؛ زيرا سيستم نرم افزاري سامد يكپارچه بوده و پيام از هر كانالي و به هر نامي كه در سيستم ثبت شود، روند رسيدگي مشابه دارد و ثبت مجدد پيام ها امكان پذير نمي باشد.

-براي صرفه جويي در وقت و هزينه خود، در زمان هايي كه صف انتظار تلفن 111شلوغ است، تماس را ازطريق سيستم ضبط پيام ادامه داده و يا ارتباط را به ساعات ديگر موكول كنيد.

- درصورتي كه پيام دريافت شده به شخصي غير ازتماس گيرنده برگردد، مانند همسر، فرزند، پدر، مادرو...الزامي است مشخصات فردي كه تقاضا به او مربوط است، ذكر شود نه شخص تماس گيرنده.

-سعي كنيد از ذكر موارد متعدد در تقاضاي خود يا شرح مفصل آن اجتناب نماييد. فقط مواردي را كه براي شما اضطراري است، مطرح كنيد.

 

1394/08/13
Powered by DorsaPortal