فرمانداری شهرستان کوهدشت
تاريخچه شهرستان
شهرستان كوهدشت، با توجه به مطالعات باستان‌شناختي انجام شده در كانون هاي «سرخدم لري‌, هميان»و«سرطراحان»از پيشينه كهني برخوردار است. حمدالله مستوفي‌در«تاريخ گزيده»، از كوهدشت و «طراحان» نام برده و معتقد است كه چندين قرن قبل از ورود اعراب اين شهرها از بين رفته‌اند. كشف معبد آشوري در اين منطقه بيان‌گر آن است كه مردماني قبل از هزاره اول پيش از ميلاد در اين نواحي زيسته و آيين هاي ديني خود را به جاي مي آوردند.

پيشينه تاريخي شهرستان كوهدشت

شهرستان كوهدشت با وسعت 3137 كيلومتر مربع و تشكيل 12% مساحت استان لرستان يكي از شهرستان هاي غربي اين استان در منطقه پيش كوه غربي است كه از شمال به شهرستان كرمانشاه و از شمال غربي به شهرستان شيروان چرداول ، از جنوب به شهرستان پلدختر ، از جنوب غربي به شهرستان رومشگان و از شرق به شهرستان چگني محدود مي گردد. اين شهرستان از چهار بخش تشكيل گرديده است.
 

1- بخش مركزي كه شامل دهستان هاي كوهدشت شمالي كوهدشت جنوبي و گل گل

2- بخش طرهان به مركزيت شهر طرهان

3- كوهناني به مركزيت شهر كوهناني

4- بخش درب گنبد به مركزيت شهر درب گنبد مي باشد.
 
 

قدمت شهر:

قدمت شهرستان كوهدشت را با توجه به نقاشي هاي12 هزار ساله ي مير ملاس و نقاشي هاي غار هميان و آثار بدست آمده از سرخ دم لكي و لري طي كاوش هاي گذشته ي باستان شناسان بسيار طولاني مي دانندبه صورتي كه پهنه ي جغرافياي لرستان فيلي ( پهلوي ) يا لر كوچك كه در جنوب غربي ايران واقع شده است. همان است كه از دوره هاي پارينه سنگي بوده و ساكنان نخستين آن را نيز مي توان پدران همين قوم لر ها دانست كه اينك هستند.نمونه و نشانه هاي بدست آمده در كاوش ها و بررسي هاي ديرينه شناساي يا باستان شناسي نشان داده است كه اقليم لرستان كه بخشي از زاگرس است به دليل دارا بودن يخچال هاي طبيعي و دره هاي پر آب و شرايط آب و هوايي معتدل زيستگاه مناسبي براي درختان و گياهان و پرندگاه و حيوانات وحشي و ازجمله شكار و انسان هاي غار نشين بوده است همين شرايط موجب كوشش هاي انسان ها درآفرينش فرهنگي و ساخت افزار سنگي براي رفع نيازمندي هاي خود گرديده است با كوچ شكار آنان نيز به دنبال آن به كوچ رفتند دوباره از اقامتگاهاي موقتي به اصلي باز گشتند . اين تداوم و پيوستگي حركت ها از دوره هاي پارينه سنگي تا مرز تاريخ ادامه داشته است كه مي توان آن را بيخ و ريشه ي تاريخ كوچ و كوچ نشيني دانست. در دومين دوره ي سازش با آمدن به دشت ،راه و روش آبياري و كشاورزي و اهلي كردن حيوانات را آموختند. در سومين دوره سازش با كشت گندم و جو و دانه هاي ديگر آشنا شدند.نسبت جمعيت به محدوده ي زيست يك نفر در 50 كيلومتر مربع بوده و زمان آغاز آن را 40 هزار سال پيش مي دانند.اندك اندك اقامتگاه به ده و روستا و سپس به شهر تبديل شد. در جلگه هاي بين النهرين و دشت ها و دره هايي مانند لرستان نيز مدن هايي شكل گرفت.
 
 
 
 
 
از جمله اين قدرت ها سومري ها بابلي ها آكدي ها عيلامي ها و آشوري ها و در لرستان كاسي ها بودنند.كاسي ها توانستند بيش از پنج دهه بربابل حكومت كنند اما هيچگاه رابطه خود را با سرزمين خويش قطع نكردند.مرز شمالي كاسي ها از همدان و مرز جنوبي آن عيلام بود .نقاشي هاي مير ملاس و هميان با تركيب دو فلز ( آلياژ ) ساختن افزار و تنديس هاي مفرغي به وسيله كاسي ها و تنوع وصلت تخيل در آفرينش آنها لرستان را به گهواره پرورش و پيدايش هنر مفرغ سازي معرفي مي كند.نمونه هايي از آنها در موزه هاي بزرگ جهان نگهداري مي شوند.كاسي ها يا پدران لرهاي كنوني در همه ي دوران هاي تاريخي در زمان هخامنشيان ، اشكانيان و ساسانيان در سرزمين خويش بودند و از دوره ي پيدايش اسلام تا امروز نام ( لر ) را بر خود دارند و اين نام را به خاطر پايتختشان ( لور ) اطلاق كرده اند و جزو اولين كساني بودند كه اسب را به عنوان حيواني رام در اختيار اقوام قرار داده اند و از تجارت هاي مهم آنان فروش اسب به ديگر كشور ها بوده است بطور كلي مطالعات باستان شناختي در كانون سرخدم لري «هميان» و «سر طرحان» نشان مي دهند كوهدشت از مراكز مدني قديمي است . كشف معبد آشوري بيانگير آن است كه مردماني قبل از هزارۀ اول پيش از ميلاد در اين نواحي مي زيستند و آئين هاي ديني خود را به جاي مي آوردند . حمدالله مستوفي در تاريخ گزيده ، از كوهدشت و طرحان نام برده كه قرن ها قبل از ورود عرب ها از بين رفته بودند وي در اين زمينه مي نويسد : «كوزشت شهري بزرگ بوده و اكنون خراب شده است»
 
 

عوامل موثر در پيدايش شهر :

شرايط اقليمي و وجود مراتع و چراگاهها و كوههاي مرتفع و رودخانه هاي پر آبي چون سيمره ، كشكان و ماديان رود در گذشته كوهدشت را در مسير كوچهاي فصلي و يكي از مراكز گرمسيري كوچندگان قرار داده بود.پس از سال 1312 ه ش در طرح اسكان عشاير اين منطقه نيز به تدريج از زندگي كوچنده به زندگي شهري تبديل شد به طوري كه تا پيش از اين سال فقط 88 دستگاه ساختمان در كوهدشت وجود داشت و در اين سال به 620 دستگاه ساختمان بالغ گشته است كه طوايفي به نام عمله كه بين 2000 تا 3000 نفر بوده اند. حداقل از دوره قاجار بر اساس سياهه هاي مالياتي سال 1250 ه ق در اطراف زمين هاي خرم آباد و سيمره و طرهان كوهدشت 30 ساختمان احداث كرده اند .

وجه تسميه كوهدشت:

در شمال شهرستان كوهدشت در منطقه اي بنام اولادقباد خرابه هاي شهري نمايان است كه احتمال ميرود همان شهر قديمي كوزشت باشد ، كه حمدالله مستوفي به آن اشاره نموده است . از سوي ديگر وجه تسميه دوم را مي توان به واقع شدن كوهدشت در ميان دشتي كه توسط كوههاي بزرگ و كوچك محاصره شده است ، نسبت داد .

موقعيت جغرافيايي

شهرستان كوهدشت با وسعت 3977 كيلومتر مربع معادل 14% مساحت استان لرستان را به خود اختصاص داده است . اين شهرستان با قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي "5و 45 و "45 و 47 درجه طول شرقي و "15و33 درجه عرض شمالي از شمال به استان كرمانشاه و دلفان ، از جنوب به شهرستان پلدختر ، از شرق به شهرستان خرم آباد و از غرب به استان ايلام محدود مي شود .

آب و هوا

كوهدشت داراي آب و هواي معتدل مركزي و نيمه خشك است . ميزان بارندگي در آن 430 ميلي متر در سال است . ميانگين ساليانۀ حداقل دما در آن 7/6 درجه سانتيگراد و ميانگين ساليانه حداكثر دما در آن 24 درجه سانتيگراد مي باشد و از رستني هاي اين شهرستان مي توان به درخت انجير كوهي بنه _بلوط _گلابي وحشي و بادام كوهي و از گياهان دارويي و صنعتي مي توان به شيرين بيان _ خاكشير _ ريواس _ موسير سماق و گون و كتيرا نام برد
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1393/09/05
Powered by DorsaPortal