3086
1
چارت سازماني
فرماندار :    نورمحمد فردي بيرانوند 
معاون فرماندار :  محمد رضا آزادبخت 
بخشدار مركزي :  آرمان منصوري
مسئول حراست :  جلال امرايي
مسئول دفتر سياسي : بابك پژوهان
كارشناس مسئول امور اجتماعي :  گودرز رضايي
كارشناس مسئول امور عمراني :  جواد حسن زاده  
كارشناس امور شهري وشوراها : حسين ابراهيمي
فناوري :   مسلم آزادبخت 
امور مالي :  فرهاد مرادزاده
آموزش : مراد عبدالهي
يارانه ها :   مهدي كاظمي
روابط عمومي :   اكبر آزادگان
آرد و نان :   علي صلاحي
ستاد بحران : ياسر فرهادي 
امور ايثارگران :  مومن عبدي پور
دبيرخانه : محمد ولي دانش زاد 
بازرسي : منوچهر كمالوند
مسول دفتر فرماندار : ميثم ميرزايي 
فناوري : مسلم آزادبخت
امور بانوان : زيبا زماني 
ستاد مبارزه با مواد مخدر : نور خدا نوريان
ترافيك : داريوش گراوند
كشاورزي : معصومعلي آهنگران
 
2017/12/09
Powered by DorsaPortal