5613
1
فرهنگ و هنر
آموزش عالي
درحال حاضر اين شهرستان داراي 5 مركز دانشگاهي به شرح ذيل مي باشد

1- دانشگاه پيام نور
2- دانشگاه آزاد اسلامي
3- دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد فرهنگ و هنر يك لرستان
4- دانشگاه جامع علمي كاربردي
5- دانشگاه غير انتفاعي نوآوران

لازم به توضيح است در حال حاضر بيش از 14 هزار دانشجوي كوهدشتي در مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاههاي داخل و خارج شهرستان مشغول به تحصيل مي باشند .همچنين براساس مصوبه دور دوم سفر هيات دولت اقدامات لازم براي احداث دانشكده علوم پايه شهرستان صورت گرفته است .

نشريات
در حال حاضر دو هفته نامه سيمره در سطح وسيعي در سطح شهرستان و استانهاي غرب كشور با تيراژ گسترده اي منتشر و توزيع ميگردد .

مراكز فرهنگي
1- مجتمع فرهنگي هنري ارشاد اسلامي
2- كانون نور
3- كانون صبا
تشكل غير دولتي گلبانگ انديشه 
1393/08/18
Powered by DorsaPortal