دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
مصاحبه آقاي دريكوند مديركل بازرسي استانداري و رئيس كميته حقوقي ستاد انتخابات با خبرگزاري ايرنا
مصاحبه آقاي دريكوند مديركل بازرسي استانداري و رئيس كميته حقوقي ستاد انتخابات با خبرگزاري ايرنا آقاي دريكوند مديركل بازرسي استانداري در مصاحبه اي كه با خبرگزاري ايرنا داشتند بر بي طرفي مطلق بعنوان يك اصل در انتخابات تآكيد كردند.

خدانظر دريكوند روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: حركت در چارچوب قانون يك وظيفه ديني و ملي است و چنانچه همه در اين راستا حركت كنند مشكلي پيش نخواهد آمد كه اين مهم به عنوان سياست مديريت ارشد اجرايي استان، به فرمانداران، مديران و ستادهاي انتخاباتي ابلاغ شده است                                               

وي بي طرفي مطلق در انتخابات را ركن اصلي دانست و تصريح كرد: دست اندركاران انتخابات باور دارند راي مردم حق الناس است و با همه توان و اختيارات قانوني براي صيانت از آرا تلاش مي كنند بنابراين شهروندان مطمئن باشند مجريان انتخاباتي تمام تلاش خود را بكار مي گيرند، آنچه راي و نظر مردمي است از صندوق خارج شود.

وي اظهار داشت: به افرادي كه تريبون ويا جايگاهي را به امانت در اختيار دارند توصيه مي شود مراقب مواضع خود باشند و از تهمت نابجا، پيش داوري نادرست و تخريب بپرهيزند چراكه حق ندارند از اين امانت، بهره برداري سياسي و جناحي كنند.

رييس كميته حقوقي ستاد انتخابات لرستان با بيان اينكه مردم حق دارند ناظر رفتار مديران بوده و بي طرفي آنها را رصد كنند ادامه داد: در عين حال به صراحت اعلام مي كنيم هر فردي در هر جايگاهي، با جوسازي، تهمت ناروا، و پيش داوري ناصحيح و جانبدارانه، مديران را متهم به دخالت و فضاي جامعه را متشنج كند با قاطعيت و بر اساس ضوابط و وظايف قانوني با وي برخورد خواهيم كرد.

دريكوند تاكيد كرد: همه بايد تلاش كنيم رفتار و گفتار ما موجب انتقال آرامش و اعتماد به جامعه شود تا مجالي براي سوءاستفاده برخي افراد وبهانه اي براي بدخواهان ايجاد نكرده باشيم.

وي گفت: كميته حقوقي ستاد انتخابات لرستان، فضاي استان را به همه توان و منصفانه رصد و طبق ضوابط، وظايف ورسالت قانوني خود اقدام خواهد كرد.

1398/09/11
Powered by DorsaPortal