دفتر امور روستايي و شوراها
تاكيد مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري لرستان بر دقت ، سرعت و كيفيت پروژه هاي عمران روستايي
تاكيد مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري لرستان بر دقت ، سرعت و كيفيت پروژه هاي عمران روستايي تاكيد مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري لرستان بر دقت ، سرعت و كيفيت پروژه هاي عمران روستايي
تاكيد مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري لرستان بر دقت ، سرعت و كيفيت پروژه هاي عمران روستايي غلامرضا عبدالهي مدير كل دفتر امور روستايي استانداري لرستان در نشست با كارشناسان فني دهياري هاي استان با اشاره به خسارت سيل اخير در روستاهاي استان افزود: كارشناسان فني دهياري ها مكلف هستند ضمن نظارت دقيق بر اجراي پروژه هاي خسارت ديده از سيل اخير، نسبت بر برآورد دقيق خسارت وارده اقدام و ثبت سامانه سجاد نمايند.
1398/04/16
Powered by DorsaPortal