دفتر امور روستايي و شوراها
برگزاري جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضور معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور
برگزاري جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضور معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور برگزاري جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضور معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور
برگزاري جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضور معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور به مناسبت روز دهياري ، جلسه هم انديشي دهياران استان لرستان با حضورجناب آقاي جندقيان معاون محترم امور دهياريهاي سازمان شهرداري و دهياري هاي كشور در شهرستانهاياليگودرز و بروجرداستان لرستان برگزار گرديد. در اين همايش كه با حضور معاون محترم امور دهياري ها ي سازمان شهرداري و دهياري كشور و همچنينمهندس عبدالهي مدير كل محترم دفتر امور روستايي استان و نمايندگان مردم شهرستان اليگودرز و بروجرد در مجلس شوراي اسلامي ، بخشداران و دهياران و مردم روستاهاي تابعه برگزار شد ، جناب آقاي جندقيان ضمن گراميداشت روز دهياري ها به تاكيد بر نقش دهيار و دهياري در توسعه و پيشرفت روستاها پرداختند و بيان داشتند كه دهيار و دهياري بايد صداي رساي مردم روستا باشد و بايد از پتانسيل هاي روستاها در جذب گردشگرتلاش كامل شود.در اين جلسات به پرسش ها و مسايل و مشكلات روستاها پرداخته شد.
1398/05/14
Powered by DorsaPortal