اداره كل امور اداري و مالي
برگزاري جلسه رفع مشكلات ساختمان فرمانداري شهرستان چگني
برگزاري جلسه رفع مشكلات ساختمان فرمانداري شهرستان چگني به منظور رفع مشكلات ساختمان در دست تعمير فرمانداري شهرستان چگني جلسه اي با حضور مديركل حراست ،مديركل دفتر سياسي و مديركل امور اداري و مالي استانداري در دفتر فرماندار شهرستان مذكور برگزار گرديد.
با توجه به نزديك شدن فرآيند انتخابات اسفند ماه سالجاري و وجود مشكلات امنيتي و... در ساختمان در دست تعمير فرمانداري شهرستان چگني با حضور مديركل  حراست ،مديركل دفتر سياسي و مديركل امور اداري و مالي استانداري در دفتر فرماندار شهرستان مذكور برگزار گرديد. ابتدا آقاي ترابي نژاد فرماندار شهرستان چگني به بيان مشكلات ساختمان مذكور پرداخت و سپس با بازديد ميداني از پروژه ياد شده تصميماتي به منظور رفع مشكلات و تسريع در انجام عمليات اجرايي گرفته شد.
1398/07/09
Powered by DorsaPortal