اداره كل امور اداري و مالي
13 آبان مشت محكم ايران بر دهان استكبار جهاني شد
13 آبان مشت محكم ايران بر دهان استكبار جهاني شد حضور مديركل امور اداري و مالي استانداري لرستان در راهپيمايي يوم ا... 13 آبان

مديركل محترم امور اداري و مالي استانداري لرستان به همراه تني چند از مقامات و مديران استان در راهپيمايي  13 آبان شركت نمودند.

روز 13 آبان كه در تقويم به عنوان روز مبارزه با استكبار نام‌گذاري شده يادآور سه واقعه مهم در تاريخ معاصر ايران است كه در سه دوره مختلف رخ داده و به همين دليل اين روز را در تاريخ كشور به عنوان روزي به يادماندني به ثبت رسانده اند

تبعيد امام خميني(ره) به تركيه در 13 آبان 1343، 13 آبان 1357 كه روز دانش‌آموز نام گرفت و تسخير لانه جاسوسي در 13 آبان 1358 عنوان اين سه واقعه تاريخي است كه نمي‌توان هيچ يك را از نظر اهميت نسبت به ديگري اولي تر دانست چرا كه هر كدام در دوره وقوع تاثير گذاري خاص خود را داشته و شرايط را به نحوي تغيير داده‌اند.

1398/08/14
Powered by DorsaPortal