اداره كل پدافند غيرعامل
ديدار رييس كارگروه مديريت بحران هيات ويژه گزارش ملي سيلاب با مديران حوزه وزارت نفت در استان لرستان
ديدار رييس كارگروه مديريت بحران هيات ويژه گزارش ملي سيلاب با مديران حوزه وزارت نفت در استان لرستان ديدار رييس كارگروه مديريت بحران هيات ويژه گزارش ملي سيلاب با مديران حوزه وزارت نفت در استان لرستان.

روز سه شنبه مورخ 24/2/1398 با حضور دكترمرتضوي رييس كارگروه مديريت بحران هيات ويژه گزارش ملي سيلاب ها و استاد دانشگاه تربيت مدرس جلسه اي به منظور ارزيابي عملكرد مديران حوزه وزارت نفت قبل و بعد از سيلاب اخير استان لرستان در محل شركت گاز استان تشكيل گرديد. در اين ديدار مديران شركت پخش و پالايش فراورده هاي نفتي،شركت خطوط لوله و مخابرات،شركت گاز و شركت خطوط انتقال گاز استان گزارشي از اقدامات خود قبل و بعد از بحران سيل را ارائه نمودند.

 در پايان دكتر مرتضوي با بيان اينكه بر اساس گزارشات دريافتي دستگاههاي فني و تخصصي نسبت به ساير دستگاهها منسجم تر و با برنامه تر عمل كرده اندو در مجموع اقدامات انجام شده در اين حوزه قابل قبول  مي باشد.
 
 
 
 
1398/02/26
Powered by DorsaPortal