اداره كل پدافند غيرعامل
ديدار رييس كارگروه مديريت بحران،هيات ويژه گزارش ملي سيلاب و معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل كشور با جانشين فرماندهي ارشد آجا در استان
ديدار رييس كارگروه مديريت بحران،هيات ويژه گزارش ملي سيلاب و معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل كشور با جانشين فرماندهي ارشد آجا در استان ديدار رييس كارگروه مديريت بحران،هيات ويژه گزارش ملي سيلاب و معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل كشور با جانشين فرماندهي ارشد آجا در استان

دكترمرتضوي رييس كارگروه مديريت بحران هيات ويژه گزارش ملي سيلاب ها در ديدار با سرهنگ جودكي جانشين فرماندهي ارشد آجا در استان با بيان اينكه نيروهاي مسلح در سيلاب اخير موثري در امداد رساني داشتند و با توان لجستيكي و فني و مهندسي خود خدمات مطلوبي را در احياي موقت زيرساخت ها ارائه نمودند از مجموعه اقدامات ارتش در اين زمينه تشكر كردند.

 در ادامه جلسه سرهنگ جودكي  گزارشي از مجموعه اقدامات ارتش در حوزه هاي مختلف امداد رساني ، فني و مهندسي، هلي برد و خدمات لجستيكي در جريان سيلاب اخير بيان كرده و نقش ارتش در شرايط بحراني پيش آمده را مطلوب ارزيابي كردند.
 
 
 
   
1398/02/28
Powered by DorsaPortal