اداره كل پدافند غيرعامل
بازديد رييس كارگروه مديريت بحران،هيات ويژه گزارش ملي سيلاب و معاون انرژي سازمان پدافندغيرعامل كشور از مناطق سيل زده پلدختر، معمولان و چگني
بازديد رييس كارگروه مديريت بحران،هيات ويژه گزارش ملي سيلاب و معاون انرژي سازمان پدافندغيرعامل كشور از مناطق سيل زده پلدختر، معمولان و چگني بازديد رييس كارگروه مديريت بحران،هيات ويژه گزارش ملي سيلاب و معاون انرژي سازمان پدافندغيرعامل كشور از مناطق سيل زده پلدختر، معمولان و چگني

طي بازديد روز دوشنبه مورخ 1398/2/23 از مناطق سيل زده شهرستانهاي پلدختر و دوره چگني توسط دكتر مرتضوي رييس كارگروه مديريت بحران هيأت ويژه  گزارش ملي سيلاب و هيأت همراه جلسه اي به منظور ارزيابي و عملكرد فرمانداران بعنوان رييس شوراي مديريت بحران شهرستان در قبل و بعد از سيلاب در محل فرمانداريها تشكيل گرديد.

در اين راستا فرماندار دوره چگني  بيان داشتند با توجه به اخطاريه هاي صادر شده از سوي شوراي مديريت بحران استان به منظور احتمال وقوع سيل، از تمام امكانات دستگاههاي اجرايي شهرستان به منظور لايروبي رودخانه و بازگشايي مسيل ها استفاده گرديد. همچنين فرماندار پلدختر اعلام نمودند جهت جلوگيري از خسارت هاي جاني با همراهي پرسنل نيروهاي انتظامي، سپاه و بسيج  ضمن اعلام هشدارهاي لازم نسبت به تخليه اهالي ساكن در حاشيه اقدام نمودند.

در پايان دكتر مرتضوي ضمن تاكيد بر لزوم فرهنگسازي در زمينه بروز حوادث طبيعي و توجه مردم به هشدارها از اقدام به موقع فرمانداران در جهت تخليه منازل بع عنوان يك نكته مثبت در سيل اخير ياد نمودند.  
 
 
 
 
 
 
1398/02/28
Powered by DorsaPortal