اداره كل پدافند غيرعامل
اخبار
1397/05/27
برگزاري جلسه شوراي پدافند غيرعامل استان برگزاري جلسه شوراي پدافند غيرعامل استان

در جلسه شوراي پدافندغيرعامل استان، آقاي خجسته پور معاون محترم سياسي امنيتي و اجتماعي اظهار داشتند تغيير مداوم ماهيت تهديدات و رشد آنها با تكنولوژي سبب شده كه شناسايي ومقابله با آنها بسيار سخت و بعضا نيازمند هزينه هاي قابل توجهي مي باشد. لذا دستگاه هاي اجرايي كه وظيفه اصلي آنها حفاظت و حراست از زير ساخت هاي مختلف استان مي باشد نيز مي بايست با تغيير ماهيت تهديدات، خود را با علم و دانش مقابله با آنها مجهز نمايند، بر همين اساس به منظور افزايش تاب آوري دستگاه ها مي بايست نسبت به شناسايي تهديدات حوزه خود اقدام و با اولويت بندي آنها بر اساس سطح اثر ، شدت و عملكرد تهديد.و.. اقدام و با انجام برنامه ريزي هاي هدفمند و انجام رزمايش هاي مختلف آمدگي خود را در جهت مقابله با اين تهديدات افزايش دهند.

همچنين ايشان در ادامه افزودند با پيگيري هاي اداره كل پدافندغيرعامل استان، 50 درصد اعتبار تهيه طرح جامع شهري خرم آباد و بروجرد همزمان با تهران و اصفهان در سازمان پدافندغيرعامل كشور مورد تصويب قرار گرفته است كه انتظار مي رود شهرداران محترم هرچه سريعتر با تامين مابقي اعتبار نسبت به انجام مطالعات مذكور اقدام نمايند

 
 
 
.ايشان ضمن تشكر از دستگاه هايي كه نسبت جذب اعتبارات خود در زمينه پدافندغيرعامل اقدام نموده اند از ساير دستگاه هاي اجرايي خواستند هرچه سريعتر با توجه به زمان باقي مانده نسبت به مبادله موافقت نامه  و جذب اعتبار در اين زمينه اقدام نمايند. 
تعداد بازدید : 153
Powered by DorsaPortal