اداره كل پدافند غيرعامل
اخبار
1397/07/22
تشكيل جلسه شوراي پدافندغيرعامل استان با رياست دكتر خادمي استاندارمحترم لرستان. تشكيل جلسه شوراي پدافندغيرعامل استان با رياست دكتر خادمي استاندارمحترم  لرستان.
 دكتر سيد موسي خادمي عصر روز  شنبه مورخ 97/7/21 در جلسه پدافندغيرعامل استان، اظهار كردند:اين جلسه در راستاي مرور برنامه هاي كه قرار است توسط دستگاه هاي اجرايي به مناسبت هفته پدافند غيرعامل در هشتم آبان سال جاري اجرا شود، تشكيل شده است. هچنين وي افزود:اين هفته فرصتي است كه اين موضوع را به مردم معرفي كنيم تا بيستر با آن آسنا شوند.

استاندار لرستان پدافند غيرعامل را براي امنيت ملي و بطور كلي ، مردم ضروري دانستند و بيان كردند اين هفته فرصتي را براي دستگاه ها فراهم مي كند تا كار هاي قبلي خود را مرور كنند و بررسي شود در آينده چه برنامه هاي دارند تا مردم هرچه بيستر با آن آشنا شوند. وي تصريح كرد:دستگاه ها بايد بين فعاليت هاي مربوط به پيشگيري از بحران و برنامه هاي پدافند غيرعامل تمايز قائل شوند

دكتر خادمي خاطر نشان كرد پدافند غيرعامل بيشتر به شبكه هاي جايگزين مربوط بوده و با امور پيشگيري از بحران متمايز است ،وي با تاكيد بر اينكه تمام پروژه ها بايد پيوست پدافندغيرعامل داشته باشند، گفت:اين موضوع در كشور اجرايي شده و در استان ها نيز عملياتي شود.

استاندار لرستان از تهيه طرح جامع پدافندغيرعامل استان خبر داد و افزود: اين طرح شيوه اقدام را به ما خواهد داد تا يكسري مسائل و پروژه ها را در استان تعريف و اجرا كنيم.

 
 
 
 
تعداد بازدید : 124
Powered by DorsaPortal