۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد
 رضا خزايي مديركل امور اداري و مالي 
اخبار دفتر
آقای خزایی مدیرکل محترم اداری ومالی بعنوان دبیرکمیته دستورکارهای جلسه رامطرح که پس ازبحث وتبادل نظرتصمیمات لازم اخذ ونتیجه مصوب گردید
جلسه بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرداداری ومالی
فراخون مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی استانداری لرستان در سال 1399
فراخوان جذب سرباز امریه دروزارت علوم
Powered by DorsaPortal