اداره كل امور اداري و مالي
سخن روز :
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
اشغال ايران توسط متفقين و فرار رضاخان
اشغال ايران توسط متفقين و فرار رضاخان
اخبار دفتر
اطلاع رساني درخصوص فرم تعيين صلاحيت كارمندان براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي اطلاع رساني درخصوص فرم تعيين صلاحيت كارمندان براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي
در اجراي بند "ب" ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع بخشنامه شماره 144189 مورخ 1397/03/28سازمان اداري و استخدامي كشور) در راستاي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي لازم است فرم تعيين صلاحيت كارمندان براي كاركنان واجد صلاحيت تكميل تا پس از درج در سامانه كارمند ايران بارگذاري گردد.
1398/05/30
اطلاع رساني درخصوص اصلاح امتياز ايثارگري اطلاع رساني درخصوص اصلاح امتياز ايثارگري
با عنايت به اصلاح دستورالعمل فوق العاده ايثارگري و در نظر گرفتن امتياز ايثارگري براي رزمندگان با سابقه 45 روز تا 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، همكاراني كه حداقل 45 روز در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند و تاكنون از مزاياي مربوطه بهره مند نشده اند، لازم است گواهي خدمت داوطلبانه در جبهه را از مراجع ذيربط اخذ و به اداره امور اداري تحويل نمايند تا احكام كارگزيني ايشان اصلاح شود.
1398/05/30
ممنوعيت انتقال و ماموريت نيرو از ساير دستگاه هاي اجرايي به استانداري ممنوعيت انتقال و ماموريت نيرو از ساير دستگاه هاي اجرايي به استانداري
براساس مصوبه كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني استانداري لرستان وبه منظور استفاده از توان نيرو هاي درون سازماني ،ماموريت و انتقال نيرو از ساير دستگاهها به استانداري و واحد هاي تابعه ممنوع گرديد در همين راستا پايان كار كليه نيرو هاي شهرداري وسازمان همياري شاغل در استانداري اعلام شد .
1398/05/28
جذب كليه اعتبارات تعمير و تجهيز استانداري و واحدهاي تابعه در سال 97 جذب كليه اعتبارات تعمير و تجهيز استانداري و واحدهاي تابعه در سال 97
جذب اعتبارات نقدي،بند (ز) يكساله (در قالب اسناد خزانه اسلامي) و اعتبارات بند (ب) دوساله اسناد خزانه مربوطه به خريد تجهيزات و انجام تعميرات استانداري و واحدهاي تابعه در سال 97 به ميزان 34/430 ميليارد ريال
1398/05/26
بازسازي بخش اول خسارات وارده به ساختمان فرمانداري هاي پلدختر و چگني در اثر سيلاب مخرب فروردين ماه  بازسازي بخش اول خسارات وارده به ساختمان فرمانداري هاي پلدختر و چگني در اثر سيلاب مخرب فروردين ماه
آقاي خزايي مديركل امور اداري و مالي استانداري در حاشيه جلسه هماهنگي امور اداري و مالي در جمع كاركنان اين اداره كل اظهار داشت: بخش اول بازسازي خسارات وارده به دو ساختمان فرمانداري پلدختر و چگني در كمتر از دوماه به اتمام رسيد و به محض تامين اعتبار تكميل مابقي عمليات بازسازي خسارات وارده به دو ساختمان ياد شده در دستور كار اداره كل امور اداري و مالي قرار خواهد گرفت.
1398/05/19
Powered by DorsaPortal