دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
پاسخگويي بر خط تلفن 111 فرماندار رومشكان صورت پذيرفت. پاسخگويي بر خط تلفن 111 فرماندار رومشكان صورت پذيرفت.
آقاي دستياري فرماندار رومشكان از طريق تلفن 111پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
1398/11/02
آقاي دريكوند مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي پاسخگوي تلفن 111 آقاي دريكوند مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي پاسخگوي تلفن 111
به اطلاع عموم مردم شريف استان مي رساند: جناب آقاي دريكوند راس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 98/11/3 پاسخگوي شكايات، انتقادات و پيشنهادات شما از طريق تلفن 111 مي باشد.
1398/11/02
رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان پاسخگوي تلفن111 رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان پاسخگوي تلفن111
آقاي بازدار رييس سازمان جهاد كشاورزي استان از طريق تلفن 111پاسخگوي درخواست هاي مردمي شد.
1398/11/01
برگزاري جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي فرمانداريها و شهرداريهاي استان برگزاري جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي فرمانداريها و شهرداريهاي استان
جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي فرمانداريها و شهرداريهاي استان در محل سالن آمفي تئاتر استانداري برگزار شد.
1398/10/29
فرماندار شهرستان ازنا مهمان امروز سامد فرماندار شهرستان ازنا مهمان امروز سامد
آقاي محمدي نژاد فرماندار شهرستان ازنا پاسخگوي تماس هاي مردمي تلفن 111 شد.
1398/10/29
پاسخگويي بر خط تلفن111مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان انجام شد. پاسخگويي بر خط تلفن111مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان انجام شد.
آقاي خودنيا مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان از طريق تلفن 111 پاسخگوي درخواست ها و شكايات مردمي شد.
1398/10/28
Powered by DorsaPortal