دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
برگزاري جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي فرمانداريها و شهرداريهاي استان برگزاري جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي فرمانداريها و شهرداريهاي استان
جلسه هم انديشي مديران و كارشناسان مديريت عملكرد، بازرسي و امورحقوقي فرمانداريها و شهرداريهاي استان در محل سالن آمفي تئاتر استانداري برگزار شد.
1398/10/29
فرماندار شهرستان ازنا مهمان امروز سامد فرماندار شهرستان ازنا مهمان امروز سامد
آقاي محمدي نژاد فرماندار شهرستان ازنا پاسخگوي تماس هاي مردمي تلفن 111 شد.
1398/10/29
پاسخگويي بر خط تلفن111مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان انجام شد. پاسخگويي بر خط تلفن111مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان انجام شد.
آقاي خودنيا مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان از طريق تلفن 111 پاسخگوي درخواست ها و شكايات مردمي شد.
1398/10/28
پاسخگويي بر خط تلفن 111 فرماندار شهرستان بروجرد پاسخگويي بر خط تلفن 111 فرماندار شهرستان بروجرد
آقاي رحيمي فرماندار شهرستان بروجرد از طريق تلفن111پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
1398/10/25
پاسخگويي بر خط تلفن  111 فرماندار شهرستان دورود انجام شد پاسخگويي بر خط تلفن 111 فرماندار شهرستان دورود انجام شد
فرماندار شهرستان دورود از طريق تلفن 111 پاسخگوي شكايات، درخواست ها و انتقادات مردمي شد
1398/10/19
برگزاري جلسه ملاقات عمومي و ديدار چهره به چهره استاندار لرستان برگزاري جلسه ملاقات عمومي و ديدار چهره به چهره استاندار لرستان
برگزاري جلسه ملاقات عمومي و ديدار چهره به چهره استاندار لرستان
1398/10/16
Powered by DorsaPortal