8782
1
گردشگري

 

جاذبه هاي طبيعي و تاريخي شهرستان كوهدشت :

شهرستان كوهدشت از لحاظ تاريخي ، طبيعي و فرهنگي داراي جاذبه هاي گردشگري و توريستي فراوان مي باشد كه از آن جمله مي توان به تنگ شيرز ، سد هاله و منطقه بلوران و تنگ كاكيزه نام برد كه به صورت ذيل معرفي مي شود:

1- از لحاظ طبيعي:

تنگ شيرز:

 

اينن منطقه در شمال كوهدشت و در مرز سياسي و فرهنگي با مناطق تابعه شهرستان نور آباد قرار گرفته است. محيط توپو گرافيك اين ناحيه از كوههاي مرتفع و دره هاي نسبتا عميق با وضعيت اقليمي سرد و كوهستاني در فصل پاييز و زمستان معتدل در فصل تابستان برخوردار است. پوشش گياهي و جنگلي خوبي در منطقه وجود داشته و طبيعتاً از پوشش خوب جانوري هم برخوردار بوده است.
 
تنگ شيرز را مي توان از حيث سورفولژي و ريخت شناسي از بدايع و نگين اقليم كوهدشت بشمار آورد. شكل خاص ، آب زلال و پوشش جنگلي و گياهي بكر ، طبيعت بسيار زيبا ، دل انگيز و در عين حال اعجاب آوري به اين دره تنگ و صخره اي داده است .

 

فرسايش سنگ ها و كوهها چهره خاصي به اين دره داده كه در مجموع آن را به محيطي شگفت انگيز ، قابل احترام و جذاب تبديل كرده و توجه بشر پيش از تاريخ را به اين منطقه معطوف كرده است . ارزش بسيار بالاي منطقه و وجود سايتهاي غني دوره هاي سنگ (عصر حجر) و دوره برتر در اين دره موجب شده تا سازمان ميراث فرهنگي در طرح جامع گردشگري استان توجه ويژه اي به اين ناحيه در شهرستان كوهدشت داشته باشد. اين موضوع نه تنها شامل ارزش اين منطقه از حيث آثار غني فرهنگي و تاريخي ، بلكه از حيث تبديل آن به يك سايت جاذب گردشگري و رونق بخش صنعت توريسم مي باشد.

 

 

 

منطقه ي جنگلي بلوران:

اين منطقه از معدود مناطق باقيمانده از پوشش جنگلي خوب استان لرستان است كه در مسير راه ارتباطي كوهدشت به اسلام آباد قرار گرفته است. اين منطقه همچنان كه از پوشش گياهي خوب آن هويدا ست روزگاري از پوشش جانوري بسيار برخوردار بوده است كه در مجموع شرايط را براي حضور بشر اعصار مختلف عهد باستان مهيا كرده است. وجود سايت هاي دوره هاي پيش از تاريخ در منطقه ياد شده و همچنين ارزش بالاي آن در جلب و جذب گردشگر به ويژه در فصول خاص و بطور ويژه تر با قرار گرفتن بر سر راه زيارتگاه امامزاده محمد (ع) از پتانسيل بسيار خوبي براي رونق اين بخش از صنعت هم بر خوردار است.اين ناحيه مي تواند سهم مهمي در توسعه آتي شهرستان كوهدشت ايفا نمايد و در طرح جامع گردشگري استان مورد توجه ويژه قرار دارد.
 
 

منطقه سد هاله:

اين منطقه در فاصله اندك از شهرستان كوهدشت قرار گرفته كه از موقعيت خاصي در اين شهرستان برخوردار است نزديكي به كوهدشت ، استعداد بسيار خوب و بالاي منطقه از حيث وضعيت اقليمي ، خاك مرغوب ، آب فراوان و وجود طرح سد هاله كه باعث ايجاد درياچه اي دائمي و كوچك در آن ناحيه شده است همچنين آثار غني فرهنگي و تاريخي از جمله تنگه زرده سوار و سايتهاي مختلف فرهنگي موجود در آن ناحيه غناي فراواني به آن بخشيده است .با توجه به پتانسيل بالاي منطقه جهت تبديل شدن به قطب گردشگري و توان ارائه خدمات منطقه اي (به شهرستان كوهدشت و مناطق همجوار ) و فرا منطقه اي ( گردشگراني كه از ساير شهرستانها و خارج از كشور به كوهدشت وارد مي شوند ) اهميت اين ناحيه را بخوبي توجيه و روشن مي نمايد . اين منطقه هم در طرح جامع گردشگري از نواحي مورد توجه و پتانسيل هاي سرمايه اي استان ديده شده است.
 
 
 
 

2- از لحاظ تاريخي و فرهنگي :

شهرستان كوهدشت از لحاظ تاريخي در حدود 330 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملي دارد كه مي توان به مهمترين آنها به صورت ذيل اشاره كرد:

  • معبد ها :

سرخ دم لكي

اين محوطه مربوط به دوران پارينه سنگي در قسمت شمالي دشت كوهدشت به فاصله 6 كيلومتر از مركز شهر و در دامنۀ كوه چنگري واقع شده است . آثار موجود در آن نشان ميدهد كه وضعيت كوه در نحو انتخاب مكان نقش اساسي را ايفا نموده است . بطوريكه حصار مكشوفه بنابر وضعيت كوه ساخته شده و در كنار پرتگاههاي كوه عملكرد تدافعي آن را مشخص تر نموده است . اين محوطه علاوه بر حصار از تختگاه شاه نشين و منازل مسكوني تشكيل گرديده كه شاه نشين مسلط بر همه قسمت هاي حصار است . در اين محوطه سنگهاي حجاري شده با نقش شير بالدار و درخت زندگي و همچنين قطعات سفالي از نوع سفال لعابدار با نقش كنده زير لعاب متعلق به قرون 7 و 8 ه . ق و سفالينه هاي هزاره اول بدست آمده است . كاوشهاي باستان شناسي در اين محوطه از سال 1377 آغاز و تاكنون ادامه دارد . اشياء بدست آمده علاوه بر چند قطعه سنگ با نقش شير بالدار يك قطعه تابوت سفالي و يك هاون سنگي ، دو كوزه سفالي كوچك و يك سنجاق مفرغي مي باشند كه در حفريات باستان شناسي بدست آمده اند.
 

سرخ دم لري

. در فاصلۀ 30 كيلومتري محوطه سرخ دم لكي در دامنه كوه كر شوراب روستائي به اسم سرخ دم لري وجود دارد كه در طي سالهاي قبل از انقلاب به سرپرستي آقاي اشميت مورد كاوش قرار گرفته است . اين محوطه باستاني (احتمالاً مربوط سده 7 الي 5 ق.م) مربوط به دوران مفرغ است كه به شماره 3638 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

قلعه ها:

قلعه كوهزاد (وزنيار)

اين بنا در شهرستان كوهدشت و در بخش رومشكان واقع شده است . تمام قسمت هاي برجاي مانده بنا از سنگ و ملاط است و قسمت شمالي آن سالم تر از ساير قسمت هاست سبك طاق اين قلعه شباهتهايي با قلعه زاخه در همين منطقه دارد . ورودي قلعه به سمت شرق مي باشد و در قسمت شمال پنجره ايي به ابعاد 90× 80× 100 تعبيه گرديده است .

طول و عرض آن 205× 85/3 متر و بلندي طاق 75/2 سانتيمتر است . طول حصار قلعه 60 متر و عرض آن 24 متر و آثار هشت اتاق به خوبي پيداست . موقعيت قلعه بصورتي است كه چشم انداز بسيار زيبايي از درۀ سيمره و منطقه طرهان و رومشكان را در برمي گيرد .اين اثر منسوب به آيين مهر پرستي و مربوط به دوره اشكاني (پارتي) مي باشد كه به شماره 3760 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

قلعه زاغه (زاخه)

اين دژ در شهرستان كوهدشت و در بخش رومشكان واقع شده و تماماً از سنگ ساخته شده است . سبك و نوع طاق آن با ساير آثار موجود در استان متفاوت است. سنگهاي بكار گرفته شده در اين بنا بصورت حجاري شده و قلوه سنگ مي باشد . دمورگان اين اثر را از آثار دوره ايلامي مي داند اما اين بنا بيشتر خصوصيات معماري ساساني را دارد . بيشتر قسمتهاي آن در زير خاك مدفون است . به احتمال زياد در قسمت جنوبي آن آتشكده اي وجود داشته است

قلعه كورگان كوهدشت

بر فراز قله هاي «دوشه» (دو شاه) در كوهدشت دو قلعه به همين نام ساخته شده است. اولي قلعه‌اي نسبتا بزرگ است كه قسمتي از ديواره شمالي ان بر تيغه كوه باقي مانده و آثار ديوارهاي ديگر آن نيز پيداست. درب ورودي قلعه كه تنها راه ورودي آن است در ديوار جنوبي قلعه ساخته شده است. در داخل قلعه سه حوض بزرگ براي ذخيره آب در هنگام نبرد و محاصره كنده شده است.دومين قلعه نيز از لحاظ سبك ساختمان مانند قلعه اولي است و در خاور آن ساخته شده است. ساختمان هر دو قلعه از سنگ و ملاط است و چون در هر يك از آن‌ها شاهي زندگي مي كرده است به «قلعه دوشه» مشهور شده اند.

قلعه منيژه كوهدشت

بر فراز قله اي از كوه سرسرخن كوهدشت، آثار يك دژ باقي مانده است. طول باروي قلعه متجاوز از 100 متر است كه در قسمت شمال آن آثار چند اتاق ديده مي‌شود. سطح عمومي قلعه نزديك به 2500 متر مربع است. در قسمت جنوبي اتاق ها آثار يك مخزن بزرگ آب ديده مي‌شود كه ديوار آن ساروج كشي شده است. راه ورود به قلعه فقط از سمت دره است كه به سوي آن امتداد دارد.اهميت اين قلعه در تسلط آن بر دره هاي اطراف و وسعت ديد جالب توجه آن است كه موجب حيرت بينندگان و جهانگردان مي‌شود. در داخل قلعه نقبي عجيب و جالب توجه وجود دارد كه دهانه آن تا 10 متر به طرف خاور و جنوب داراي شيبي تند است و 15 متر عمق دارد. سقف اين نقب با نوعي ساروج قالب بندي و تاق زده شده است در انتهاي راهرو چاهي است با قطر دهانه يك متر، كه اطراف ان سنگ چين شده و عمق آن 22 متر است. ولي آب ندارد. سكه هايي كه از اين محل به دست آمده اند به دوره اشكاني مربوط مي‌شوند.

قلعه چنگري كوهدشت

«چنگري» نام كوهي است كه از شمال خاوري كوهدشت شروع مي‌شود و تا كنار رود سيمره امتداد مي‌يابد. بر بالاي‌قله هاي اين كوه آثار چند قلعه باقي مانده كه از همه مهم‌تر، قلعه چنگري است كه روي قله اي مشرف به دشت كوهدشت ساخته شده است. فاصله اين قله تا شهر كوهدشت 10 كيلومتر است. از اين قلعه فقط آثاري كه طول و عرض آن به 75×100 متر مي رسد باقي مانده است. اين قلعه ظاهرا بزرگ‌ترين قلعه «مادانرود» در استان امروزي لرستان بوده است. اين قلعه در گذشته از دو قسمت تشكيل مي شده است كه هر قسمت آن چند اتاق بزرگ و كوچك داشته كه در حال حاضر تنها ديواره هاي شمالي آن باقي مانده است.

قلعه بساط بگي تاريخي تا قرون ميانه اسلامي و اقع در دهستان زير تنگ

قلعه نظر علي خان قرون 4 تا 6 ه ق واقع در بخش گراب

· غار ها:

غارعالي آباد كوهدشت

اين غار در منطقه كوهدشت واقع شده و يكي از محل هاي سكونت انسان هاي پيش از تاريخ بوده است. غار پس از يك فرود 6 متري تا عمق 420 متري ادامه مي يابد. براي بازديد كامل از اين غار، وسايل فني كامل مورد نياز است.

غار مير ملاس كوهدشت

اين غار در كوه «سرسرخن» در فاصله حدود 20 كيلومتري شهر كوهدشت واقع شده است. غار «ميرملاس» به مرور زمان درهم ريخته و در حال حاضر سايباني بيش، از آن باقي نمانده است. نقاشي هايي در دو طرف جنوب و شمال غار روي ديوار سايبان نقش بسته كه مربوط به دوازده هزار سال پيش مي باشد كه در معرض عوامل طبيعي و انساني قرار دارند. بيشتر نقاشي ها، صحنه هايي از شكارگاه يا رزمگاه را مجسم مي سازند. برخي نيز، نقش حيواناتي هستند كه نمي توان نوع آن ها را تشخيص داد.

نقوش صخره اي هوميان و مير ملاس

اين نقوش در شمال شهرستان كوهدشت واقع شده اند . نقاشيهاي مذكور نقش جادويي و سحرآميزي داشتند و معمولاً افراد اين نقوش را بر روي ديواره غارها ايجاد مي نمودند و آرزو و آمال خويش را كه همانا شكار بود بر روي ديواره ها نقش مي كردند تا شايد در عالم واقع بهتر بتوانند به آنها دسترسي پيدا كنند. بعلاوه با ايجاد اين نقوش كه در زندگي آنها مهم بود با اين عمل اميد به فراواني آنها را در عالم واقع تسهيل مي نمودند نقوش صخره اي ميرملاس و هوميان از جمله آثار بي نظير در سطح كشور است كه نشان از ديرينگي و باستاني بودن اين خطه دارد نقوش دره ميرملاس با نقشي لنگركشتي آغاز مي شود سپس نقشهايي از ميادين شكار گوزن به صورتهاي فردي و جمعي است. تعداد آنها در دره ميرملاس 18 و در هوميان 10 نقش است كه عمدتاً به رنگ سياه اخرايي و زرد رنگ طراحي و اجرا شده اند . در هوميان (هوميون) ، نقشي از گوزن و شكارچي اسب سوار با تير و كمان به صورت زيبا و كاملي وجود داشته كه گذشت زمان قسمتي از سوار و اسب شكارچي را خراب كرده است . اين آثار مربوط به دوره پارينه سنگي مي باشند .

· تپه ها:

تپه توبره ريز مربوط به دوران عصر مفرغ ، تاريخي و قرون مياني اسلام واقع در كوهدشت بخش مركزي

تپه جغابل و تپه نقارينه را مي توان نام برد.

مجموعه بابا سلام دوران تاريخي اسلامي واقع در بخش كوناني جنوب روستاي خسرو آباد

كوهها :

1-كوه تنگ قلعه در 10 كيلو متري شمال كوهدشت

2 -كوه هنجس در 21 كيلو متري شمال كوهدشت

3- كوه سر گلان در 17 كيلومتر جنوب شرقي كوهدشت

4- كوه نعل شكسته در 10 كيلو متري جنوب شرقي كوهدشت

5- كوه غليف در 20 كيلو متري جنوب شرقي كوهدشت

رود ها :

1- سيمره

2- كشكان

3- ماديان رود

4- سياب

1393/09/13
Powered by DorsaPortal