5782
1
دفتر معاونت
 شماره تماس
 سمت
 نام ونام خانوادگي
 رديف
 06633214130
 مشاور و مسئول پيگيريهاي ويژه حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني
 محمد گردان
 1
 06633223056
 مسئول دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني
 عابد بيرانوند
 2
 06633223056
 منشي دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني
 موسي صفري
 3
 06633223056
مشاور رسانه اي معاونت هماهنگي امور عمراني
 حميد فولادوند
4
1393/08/28
Powered by DorsaPortal